Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 


Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 


W dniach 27-28 października 2016 r. w Szczecinie odbędzie się ogólnopolska konferencja pt. "Poziomy odzysku i recyklingu odpadów", na którą serdecznie zaprasza Państwa organizator - firma EKORUM.  Konferencja połączona będzie z wyjazdem technicznym do Poczdamu i wizytacją nowo wybudowanego punktu selektywnego zbierania odpadów.


Zgodnie z celami wyznaczonymi przez Komisję Europejską, do 2020 r. Polska powinna osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Mówiąc o perspektywach w segregacji odpadów „u źródła”, nie można zapomnieć o Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022. Podczas konferencji będzie okazja aby zapoznać się z przykładami wzorcowego podejścia do kwestii odzysku i recyklingu. Więcej ...Źródło: EKORUM 26.10.2016


W dniu 27 października w Warszawie odbędzie się specjalistyczne seminarium poświęcone  instalacjom odnawialnego źródła energii wytwarzającym energię elektryczną z biogazu oraz w procesie termicznego przekształcania odpadów (ITPO). Celem spotkania będzie zaznajomienie uczestników z uregulowaniami prawnymi kształtującymi zakres uprawnień i obowiązków szeroko pojętych instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z odpadów.
 

Podczas spotkania zostanie przedstawione aktualne otoczenie prawne w jakim funkcjonować będą instalacje odnawialnego źródła energii z uwzględnieniem nie tylko przepisów rangi ustawowej ale również aktów wykonawczych regulujących zasady wykonywania działalności gospodarczej przez wytwórców eksploatujących instalacje wykorzystujące ulegające biodegradacji odpady pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego. Więcej ...Źródło: na podstawie powermeetings.eu 26.10.2016

Od 20 października działa sześćsetny sklep w sieci Lidl. Na uwagę zasługuje fakt, iż ten obiekt stanowi większy komfort dla klientów pod względem wyposażenia i jest równocześnie jednym z najbardziej ekologicznych supermarketów w Polsce. Został stworzony według zupełnie nowego projektu, posiada liczne udogodnienia dla klientów a także wykorzystuje nowoczesne rozwiązania ekologiczne.


Przy powstawaniu obiektu uwzględniono szereg rozwiązań pod kątem efektywności energetycznej. Sklep został wyposażony w panele fotowoltaiczne, gruntowe pompy ciepła oraz czujniki pomiaru natężenia światła. Dzięki fasadzie szklanej o dużej powierzchni w sposób maksymalny zostanie wykorzystane światło dzienne. Zainstalowano także system LED, który pozwala na optymalizację wykorzystania energii. Przy supermarkecie znajdują się stacje do ładowania samochodów elektrycznych oraz stojaki na rowery.Źródło: na podstawie Portal Komunalny 20.10.2016

Od 12 października poznańska spalarnia działa w oparciu o wydane pozwolenie na użytkowanie. Od tej chwili instalacja kończy rozruch próbny i rozpoczyna normalną pracę oraz będzie się starać o uzyskanie statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych a także koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej.
 
W momencie otwarcia instalacji, które ma nastąpić pod koniec roku, w ramach systemu gospodarki odpadami będą obsługiwani mieszkańcy Poznania i okolicznych gmin. Utylizacji będzie podlegać 210 tys. ton odpadów rocznie. Decyzja o wydaniu pozwolenia została podjęta po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie ze względu na zastrzeżenia co do utrudnień komunikacyjnych w obrębie modernizowanych ulic w pobliżu spalarni. Wartość inwestycji, która jest realizowana na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego wynosi 725 mln zł.


Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 12.10.2016

11 października, podczas odbywających się w Poznaniu targów POL-ECO-SYSTEM i trwającego Forum Recyklingu odbyła się debata poświęcona ustawie o ZSEE, która funkcjonuje w nowej odsłonie od początku 2016 roku. Miała ona dać odpowiedź na pytanie o sukces czy porażkę przepisów znowelizowanej ustawy. W debacie głos zabrali m.in. przedstawiciele MŚ, organizacji odzysku i producentów sprzętu elektronicznego.


Uczestnicy poruszyli wiele kwestii dotyczących jednoznaczności interpretacji przepisów ustawy i wskazali na konieczność ich właściwego i szerszego doprecyzowania. Dotyczy to zarówno odpowiedzialności za zużyty i przetworzony sprzęt, który powtórnie wraca na rynek i jest użytkowany (nie ma tu przepisów regulujących odpowiedzialność w przypadku awarii) jak i podejścia do problemu "szarej strefy", który nadal istnieje. uczestnicy, po raz kolejny domagali się zapewnienia szczelności systemu gospodarowania zużytym sprzętem.Źródło: na podstawie Portal Komunalny 17.10.2016

 
 
 
 
 
 
 

 

Smart Metropolia 2016

Paliwa Alternatywne - Waste to Energy - Energia z Odpadów


Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu