Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 


Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadamiWeź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 

Temat ulatniającego się metanu odżył w ubiegły piątek w wypowiedzi jednego z posłów podczas konferencji w Sejmie. Bezwonny, trujący metan z wysypisk śmieci ulatnia się do atmosfery a problem ten jest zupełnie pomijany przez władze i środowiska odpowiedzialne za powstałą sytuację. Mimo iż mamy bardzo duże "zasoby" tego gazu to jednak nie posiadamy odpowiednich instalacji do odgazowania metanu.


W Polsce posiadamy około 800 składowisk odpadów, z czego około 400 jest zamkniętych, z których metan ulatnia się przez okres kilkudziesięciu lat. Tylko 100 składowisk (czynnych lub zamkniętych) posiada odpowiednią instalację do odgazowania metanu, dzięki której następuje zamiana tego gazu na energię. Taki proces uznawany jest za odnawialne źródło energii i tym bardziej jest to niepokojące, że w tak małym stopniu korzystamy z zastosowania tych technologii na składowiskach. Moglibyśmy tym samym znacznie ograniczyć emisję tego gazu do atmosfery i zwiększyć produkcję "zielonej energii".Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 27.02.2017


Ministerstwo Środowiska wydało negatywną opinię dotyczącą możliwości powstania spalarni w Tarnowie. Jak wynika z analiz, w tej części Małopolski ilość śmieci jaką wytwarzają mieszkańcy jest na tyle mała iż budowa takiego obiektu jak spalarnia jest nieopłacalna. Podobnego zdania jest również Urząd Marszałkowski.
 
Mimo iż w WPGO nie przewidziano miejsca i tym samym środków na budowę spalarni to MPEC w Tarnowie zamierza forsować pomysł budowy obiektu jednak o mniejszej wydajności. Spalarnia mogłaby być o połowę mniejsza i funkcjonować tylko w obrębie miasta. Jej koszt szacowany jest na 100 mln. zł. Gdyby obiekt powstał - co jak wynika z ocen jest możliwe po 2020 roku to rozwiązałoby to kwestię utylizacji odpadów i uzyskanie energii cieplnej.

Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 22.02.2017


Komisja Europejska bada stopień regulacji prawnych państw członkowskich, które dotyczą ochrony środowiska ze szczególnym wyróżnieniem jakości i ochrony powietrza. Zostały opublikowane raporty zawierające podsumowanie działań w zakresie przystosowania prawa we wszystkich krajach członkowskich.  Niezadowalający stopień ochrony powietrza stwierdzono w 23 z nich.

Jakość powietrza nie jest zadowalająca a występujące opóźnienia we wprowadzaniu przepisów o ochronie środowiska zmusiła KE do wydania szczegółowych zaleceń dla wszystkich krajów. W odniesieniu do Polski KE stwierdziła, że na złą jakość powietrza w Polsce wpływa emisja pyłów powstałych w wyniku generowania energii i ciepła. Poziom stężenia pyłów PM jest przekraczany - szczególnie zimą - w miastach położonych centralnie, na południu oraz we wschodniej części Polski. Ma to znaczenie i powoduje nieodwracalne skutki dla zdrowia a co za tym idzie podnosi koszty leczenia i ochrony zdrowia.Źródło: na podstawie CHROŃMY KLIMAT 15.02.2017

Rzeszów przystępuje do realizacji projektu związanego z poprawą infrastruktury wodno-ściekowej. W ramach inwestycji finansowanej z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko zrealizowana zostanie budowa suszarni osadów oraz modernizacja głównych magistrali wodociągowych i oczyszczalni ścieków w Rzeszowie. Prace zostaną sfinansowane w części z funduszy programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 56 mln zł.

Projekt pod nazwą "Budowa suszarni mechanicznej osadów wraz z modernizacją obiektów Oczyszczalni Ścieków i rozbudową sieci kanalizacyjnej Miasta Rzeszowa" będzie kosztował prawie 115 mln zł. Realizacja przewiduje także wybudowanie farmy fotowoltaicznej na działce o powierzchni 2 ha a wytwarzana tam energia będzie wykorzystywana przez MPWiK. Główne magistrale wodne nie były remontowane od lat 80 stąd ich potrzeba renowacji Cała sieć zostanie wyposażona w monitoring, dzięki któremu poprawi się skuteczność i szybkość wykrywania awarii.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 17.02.2017


Składowanie odpadów w Polsce i ich unieszkodliwianie z uwzględnieniem zmieniających się priorytetów i uwarunkowań to najważniejsze tematy zbliżającej się konferencji "Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów", która odbędzie się w dniach 28 lutego - 2 marca 2017 r. w Świerardowie-Zdroju.


Tematem przewodnim konferencji będą zagadnienia technologiczne i organizacyjne dotyczące unieszkodliwiania odpadów na składowiskach. Wymagania unijne narzucają sposób postępowania i kierunek, w którym powinna rozwijać się gospodarka. Wydarzenie jest adresowane do naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką składowania odpadów. Jest to zarazem spotkanie najdłużej organizowane w sposób cykliczny. Więcej ...Źródło: www.abrys.pl 21.02.2017

 
 
 
 
 
 
 

 Odzyskaj Środowisko

Promocja selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych w wybranych dzielnicach Warszawy

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu