Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
Artykuł sponsorowany
Skip portletPortlet Menu
 
Warto przeczytać
Skip portletPortlet Menu
 Woda Wolna od Butelek

Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami


Weź udział w konkursie!


 
Wyroznienie
Skip portletPortlet Menu
dla portalu e-odpady.com
w prestiżowym konkursie
Panteon Polskiej Ekologii

Wyróżnienie
 
Komentarze
Skip portletPortlet Menu
 
Fundacja Odzyskaj Środowisko - Szkolne Centrum Recyklingu

Zakretki.info – Pomagamy nie tylko przyrodzie…

Projekt audytowy Czysta Gmina 2012

Miasto bez niedopałków - kampania przeciw zaśmiecaniu niedopałkami papierosów przestrzeni publicznej


Konkurs o Tytuł Lidera Polskiej Ekologii 
 
 
 
 
 
 2017-04-28 In-house w Gdańsku


Gdańskie Usługi Komunalne to nowa spółka, która od 1 kwietnia 2018 r. będzie odbierała od mieszkańców Gdańska odpady komunalne z jednego z sektorów zamieszkałego przez 80 tys. osób. Władze Gdańska powołały ją w myśl Prawa zamówień publicznych, rezygnując tym samym z ogłaszania przetargu w wyniku zakończenia się w przyszłym roku umowy z dotychczasowym wykonawcą.
 
GUK obejmie obszar obsługiwany obecnie przez firmę Suez, która działa na terenie całego miasta. W przyszłości planowane jest przejmowanie usług odbioru odpadów w kolejnych sektorach. Decyzja taka została podjęta po analizie funkcjonowania obecnego systemu i pozwoliła na przekształcenie dotychczasowej spółki tj. Gdańskich Inwestycji Komunalnych z zachowaniem istniejącej infrastruktury oraz zatrudnionych osób.

Źródło: na podstawie Portal Komunalny 24.04.2017

Polenergia, polska spółka inwestująca w rozwój farm wiatrowych, która posiada siedem farm wiatrowych na lądzie uzyskała kolejną decyzję środowiskową od RDOŚ w Gdańsku dla drugiej już farmy wiatrowej, która również ma powstać na Bałtyku. Obie farmy mają posiadać łącznie 120 turbin o mocy 1200 MW i będą największymi elektrowniami wiatrowymi w Polsce.


Jak wynika z dokonanych w styczniu br. pomiarów, na Bałtyku panują bardzo dobre warunki wietrzne zapewniające siłę wiatru na poziomie 9 - 10 m/s. co pozwoli na efektywne wykorzystanie energii oraz mniejsze zużywanie się urządzeń. Farmy będą zlokalizowane na północ od linii brzegowej, w odległości - jedna 37 km, druga 23 km od brzegu. Przewiduje się, że prace budowlane mogłyby rozpocząć się najwcześniej w 2019 roku a Rozpoczęcie prac budowlanych ma nastąpić po uzyskaniu pozwolenia na budowę najwcześniej w 2019 roku. Wysokość wiatraków ma wynosić maksymalnie 300 m.Źródło: na podstawie Rynek Infrastruktury 24.04.2017


Ministerstwo Środowiska stoi na stanowisku, że surowce jakie mieszkańcy przekazują do punktów skupu są odpadami komunalnymi i można je zaliczyć do masy wchodzącej w skład poziomów recyklingu. To znacznie poprawi nam statystyki i tym samym zbliży nas do wywiązania się z unijnych zobowiązań. Jest to w zasadzie zabieg formalny, jednak MŚ pracuje już nad zmianami.


Przykładem świadczącym za takim rozwiązaniem może być Zielona Góra, gdzie taka zasada obowiązuje już od dwóch lat. Punkty skupu zostały tam uznane jako PSZOK-i pomocnicze i składają odpowiednie raporty o ilościach zebranych surowców. Taki sposób liczenia przyniósł efekty w postaci wzrostu norm odzysku w 2015 roku aż o 50 proc. Taka zmiana w skali całego kraju przyniesie poprawę statystyk ale nie można zapominać, że w całym systemie istotne powinno być dążenie do jego poprawy poprzez propagowanie segregacji u źródła i lepszej kontroli firm recyklingowych.Źródło: na podstawie Portal Samorządowy 21.04.2017


Konkurs o Puchar Recyklingu to przedsięwzięcie, które od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Swój udział zgłaszać mogą odpowiednio: urzędy gmin i starostwa powiatowe, związki i porozumienia międzygminne, zakłady gospodarki komunalnej, sortownie, RIPOKi, szkoły, organizacje ekologiczne, parki narodowe i krajobrazowe, centra edukacji ekologicznej.
 

Zadaniem uczestników jest wypełnienie formularzy szczegółowych on-line o dane dotyczące mas, zbiórki, zagospodarowania odpadów, a także działań edukacyjnych.


Wiesz, jak właściwie postępować z odpadami? Nie czekaj, weź udział w Konkursie i wygraj Puchar Recyklingu!

Więcej ...Źródło: ABRYS Sp. z o.o. 21.04.2017


Aukcje energii to szansa dla technologi, które nie mogły rozwinąć się w poprzednim systemie opartym na zielonych certyfikatach. Jedną z nich jest morska energetyka wiatrowa, która jest relatywnie stabilnym źródłem zielonej energii. Inwestycje w ten sektor wymagają jednak czasu i kapitału. Branża czeka na przejrzyste deklaracje rządzących dotyczące morskiej energetyki wiatrowej.
 
Nowy system wsparcia dla energetyki odnawialnej, w którym rząd dyktuje wolumeny i kierunki rozwoju, daje szansę na rozwój technologii, które do tej pory nie były aż tak konkurencyjne i które nie broniły się finansowo przy założeniach systemu wsparcia obowiązującego wcześniej, opartego na zielonych certyfikatachWięcej ...

Źródło: Agencja Informacyjna NEWSERIA 19.04.2017
 
Konferencje, targi
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 

 


Odzyskaj Środowisko

Odkręć - Zduś - Segreguj

Zarządzaj sprawnie... e-odpady.com
Zarządzaj sprawnie...e-odpady.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu