Forum
Skip portletPortlet Menu
Regulamin   Etykieta Szukaj

 Zarządzanie i ochrona środowiska   Tematy   Wiadomości   Ostatnia wiadomość   Data 
Systemy zarządzania
0 0
Zapobieganie zanieczyszczeniom
0 0
Nowe technologie
1 1  m.malinowski 2010-09-09 16:29:35
 Prawo             
Prawo PL
Zagadnienia dotyczące prawa krajowego, interpretacje, komentarze, opinie, uwagi...
3 4  m.sordyl 2012-02-19 22:52:52
Prawo UE
Zagadnienia dotyczące prawa unijnego, interpretacje, komentarze, opinie, uwagi...
0 0
Decyzje
Tematyka wątków związana z wydawaniem decyzji na prowadzenie działalności w zakresie "x"
1 3  j.nowak 2007-11-08 10:54:12
Źródła finansowania
1 6  t.banach 2007-11-16 15:03:16
 Odpady             
Gospodarka odpadami
brak opisu
2 2  m.baginski-portal 2009-02-23 08:32:04
Odzysk i recykling
0 0
Unieszkodliwianie
0 0
Transport odpadów
0 0
Odpady niebezpieczne
1 2  m.stefaniak 2007-11-16 15:05:26
Inne
Dyskusje na pozostałe tematy...
0 0
 Oprogramowanie             
Programy informatyczne do gospodarowania odpadami
0 0
 Inne             
Szkolenia
Wymiana doświadczeń nt. interesujących szkoleń tematycznych.
0 0
Podziel się z innymi
Opisy zastosowanych nietypowych/ własnych rozwiązań praktycznych.
0 0
Spostrzeżenia
Intrygujące zdarzenia, które nieustannie zachodzą w otaczającym nas środowisku.
1 1  j.nowak 2007-11-16 14:52:50
 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu