O portalu
Skip portletPortlet Menu
Witamy w Portalu Gospodarki OdpadamiNasz portal powstaje z myślą o podmiotach wytwarzających i posiadających odpady, organizacjach odzysku, organizacjach samorządowych, importerów i eksporterów opakowań i produktów w opakowaniach, wszelkich firm, które świadczą usługi w zakresie zagospodarowywania odpadów oraz osobach zainteresowanych tematyką ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

 

Chcemy, aby nasz portal, poprzez stale udoskonalaną funkcjonalność służył Państwu w zarządzaniu procesami związanymi z odpadami oraz umożliwiał zapoznanie się z aktualnym stanem przepisów prawnych, ich komentarzami  zebranymi  od Państwa oraz dostępnymi  w Internecie,  a także by  stał się  dla Państwa forum wymiany informacji z tej dziedziny. W ramach naszego portalu proponujemy Państwu korzystanie z bazy danych firm działających w tej branży oraz proponujemy promocję własnej firmy poprzez płatną reklamę. Będziemy także starali się rozbudowywać nasz produkt dzięki nowym doświadczeniom i Państwa pomocy.

 

Nasz portal w swojej genezie wywodzi się z idei portali korporacyjnych, które będąc jednolitą aplikacją, pozwalają na dostęp do niezbędnych informacji i funkcjonalności potrzebnych pracownikom, partnerom i klientom, niezależnie od miejsca czy też używanego urządzenia dostępowego. W dążeniu do zapewnienia kontaktu między poszczególnymi zespołami, firmy zwracają się w stronę intranetu, mając na uwadze zwiększenie wydajności pracowników, zmniejszenie kosztów i poprawienie komunikacji.


Podstawową funkcjonalność portali korporacyjnych oddaje poniższy schemat.
Portal korporacyjny składa się z modułów, a swojej elastycznej budowie zawdzięcza wysokie możliwości adaptacyjne do indywidualnych potrzeb organizacji.


Założona funkcjonalność portalu korporacyjnego determinuje ilość elementów, z jakich składa się cały system. Podstawową i nieodzowną częścią portalu jest niewątpliwie integracja oraz zarządzanie wiedzą i treścią w organizacji. Funkcje te znaczący sposób wpływa na poprawę efektywności pracy oraz komunikację, czyli element wymagający znacznej poprawy w dużej liczbie polskich organizacji.
 
W ramach naszego rozwiązania proponujemy Państwu korzystanie z aplikacji portalowych wchodzących w skład Systemu Informatycznego Gospodarki Odpadami (SIGO) oraz funkcjonalności związanych z naszym forum, katalogiem firm, możliwością promocji Państwa firmy poprzez płatną reklamę a w niedługim czasie planujemy uruchomienie giełdy odpadów i udostępnienie skrzynek pocztowych. Część z tych usług oferujemy Państwu w modelu outsourcingu IT w postaci miesięcznych opłat abonamentowych.

 

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie merytoryczne i informatyczne jakie zdobyliśmy opracowując w firmie ZETO S.A. w Poznaniu dedykowany System Informatyczny „Gospodarka Odpadami” przeznaczony dla firm zajmujących się szeroko pojętym obrotem odpadami, który to system umożliwia zarządzanie procesami obrotu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Doświadczenia zdobyte przy tworzeniu i wdrażaniu tego systemu wykorzystaliśmy przy budowie naszego portalu. Opracowanie i wdrożenie tego systemu odbyło się przy ścisłej współpracy i współudziale Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.
Zapraszamy Państwa do uczestnictwa i korzystania z usług oferowanych przez nasz portal.


 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu