• Powitanie Page Menu
 • SIGO Lite+
 • SIGO+
 • SIGO Web
 • Demo
 • Forum
 
 
 
 
Login
Skip portletPortlet Menu

 
Sign up
 
Menu
Skip portletPortlet Menu
Przejdź Strona główna
Przejdź SIGO Lite+
Przejdź SIGO+
Przejdź SIGO Web
Przejdź Demo
Przejdź Forum
 
 
 
 
 
Aplikacja SIGO
Skip portletPortlet Menu
Aplikacja Windows SIGO+Aplikacja portalowa SIGO Web

 
2008-04-01 Wersja 2.4.6.0
Upgrade dla wersji 2.3.0.1 i wyższych


Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

 • Zmiana: Dodano możliwość wprowadzania dodatkowych właściwości odpadu o kodzie 19 08 05, potrzebnych do wygenerowania Kart Ewidencji Komunalnych Osadów Ściekowych.

 • Zmiana: Dodano możliwość drukowania Kart Ewidencji Komunalnych Osadów Ściekowych.


2008-03-13 Wersja 2.4.4.3
Upgrade dla wersji 2.3.0.1 i wyższych


Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

 • Poprawka: Faktury generowane za okres w niektórych przypadkach nie wyświetlały symbolu PKWiU, o ile został podłączony do kodu odpadu.


2008-02-20 Wersja 2.4.4.1
Upgrade dla wersji 2.3.0.1 i wyższych


Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

 • Poprawka: Usunięto problem z potrajaniem ilości na dokumentach KPO.

 • Zmiana: Dodano możliwość zmiany tła okna głównego aplikacji.

W pliku sgo.ini należy dodać sekcję:

         

[APLIKACJA]

TLO=?

      

Wartość TLO może być zapisywana jako kolor (np. #E4E4E4), obraz (plik musi zostać umieszczony w katalogu głównym aplikacji), lub none w przypadku, kiedy nie chcemy żadnego tła.
 • Zmiana: Dokonano możliwość wykonywania automatycznego procesów z datą dostawy.


  W pliku sgo.ini należy dodać sekcję

  [PROCESY]
  DATA_PRZYJECIA=1

  Wartość 1 oznacza, że wszystkie procesy automatyczne będą realizowane z datą dostawy, a nie datą zamknięcia, jak do tej pory.
2008-02-08 Wersja 2.4.2.0
Upgrade dla wersji 2.3.0.1 i wyższych


Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

 • Poprawka: Naprawiono funkcjonowanie raportów KPO. W niektórych przypadkach generowanie kart mogło trwać bardzo długo.

 • Poprawka: Usunięto błąd występujący podczas wydruku dokumentów PW i RW.
 • Zmiana: Dokonano drobnych modyfikacji wyglądu okien korekt faktur.
2008-02-05 Wersja 2.4.1.2
Upgrade dla wersji 2.3.0.1 i wyższych


Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

 • Poprawka: Usunięto błąd występujący podczas wprowadzania nowej pozycji umowy.

2008-02-04 Wersja 2.4.1.1
Upgrade dla wersji 2.3.0.1 i wyższych


Zmiany w stosunku do poprzedniej wersji:

 • Poprawka: Dokonano modyfikacji procedury otwierania pozycji dostaw i wywozów, która w szczególnym przypadku nie działała prawidłowo(jeżeli istniały dla tego samego kontrahenta dwie pozycje dostaw / wywozów o tej samej godzinie, do tego samego magazynu, ale dla dwóch różnych rejestrów)

 • Poprawka: Zmieniono szerokość kolumn na niektórych raportach
2008-01-17 Wersja 2.3.0.3
Pełna wersja instalacyjna (bez klucza aktywacyjnego) w wersji 2.3.0.3

Poza szeregiem poprawek i aktualizacji w stosunku do poprzednich wersji, wprowadzony został klucz aktywacyjny, który dowolnie pozwala na włączanie i wyłączanie opcji systemu. Dzięki zastosowanemu rozwiązaniu znacznie uproszczona została procedura aktualizacji systemu. Nowa wersja jest również kompatybilna z aplikacją SIGO Web dostępną w portalu https://www.e-odpady.com/portal/ dla uwierzytelnionych użytkowników. Aplikacja ta będzie niedługo dostępna również w obecnym serwisie.

 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu