PPU Prodrex
Skip portletPortlet Menu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „ PRODREX” Spółka z o.o. w Rudołtowicach


PPU PRODREX Sp. z o.o. istnieje od 1989 roku. Początkowo firma zatrudniała 9 osób, a zakres działalności obejmował usługi remontowo-budowlane.

Stały rozwój firmy, poszerzanie zakresu działalności i wzrost zatrudnienia pozwoliły na uzyskanie szerokiego zakresu usług w dziedzinie kompleksowego utrzymania czystości i porządku w zakładach przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej, przy obecnym stanie zatrudnienia ponad 200 pracowników.

Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom Klientów oraz rosnącej konkurencji, firma inwestuje w nowoczesny sprzęt, urządzenia i technologie. Obecnie podstawą działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie:

  • Kompleksowej gospodarki odpadami – usuwanie odpadów, odbiór i transport własnym taborem do miejsc unieszkodliwienia i odzysku,

  • Czyszczeń technicznych – czyszczenie posadzek, maszyn, urządzeń i ciągów technologicznych,

  • Czyszczeń cywilnych – kompleksowe sprzątanie biur i pomieszczeń socjalnych

  • Zaopatrzenia w środki czystości – mydła, ręczniki jednorazowe, urządzenia dozujące,

  • Letniego i zimowego utrzymania terenów – koszenie trawników, pielęgnacja krzewów, zamiatanie placów i chodników, odśnieżanie dróg i chodników,


Dynamiczny rozwój nasza firma zawdzięcza ciągłemu podnoszeniu standardów pracy, wysokiej jakości wykonywanych usług w oparciu o wykorzystanie najnowszych technologii, ekologicznych środków czyszczących oraz urządzeń renomowanych firm światowych. Dewizą firmy jest profesjonalizm i wysoka jakość wykonywanych usług oraz otwartość na wszelkie potrzeby i życzenia Klienta, zgodnie z przyjętą misją jakości i środowiskową:


" Z NAMI CZYŚCIEJ "


Wyrazem wysokiej jakości usług wykonywanych przez PPU PRODREX Sp. z o.o., jak również troski spółki o środowisko naturalne przy świadczeniu swoich usług jest uzyskany certyfikat w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością I Zarządzania Środowiskowego według norm:


PN - EN ISO 9001:2000
PN - EN ISO 14001:2004


Modelowym przykładem działalności naszej firmy jest długoletnia współpraca z największymi zakładami przemysłowymi Śląska i Zagłębia oraz innymi poważnymi zakładami z obszaru całej Polski, zarówno z branży samochodowej, przemysłu ciężkiego oraz z samorządami terytorialnymi.Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://www.prodrex.com.pl/

 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu