ZUKiT
Skip portletPortlet Menu

Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński w Rogoźnie

Zakład Usług Komunalnych i Transportowych Henryk Siwiński ma już szesnaście lat. Założony 1 lipca 1990 roku rozwija się stopniowo, zapewniając gminie Rogoźno nieustanną, solidną opiekę w zadaniach komunalnych i transportowych.


Zakład świadczy bowiem usługi w zakresie:

  • oczyszczania chodników i ulic (zarówno zimowego, jak i letniego)

  • wywozu nieczystości stałych i płynnych

  • zakładania i utrzymania zieleni miejskiej

  • organizacji selektywnej zbiórki odpadów – surowców wtórnych.

Ta ostatnia działalność cieszy się rosnącym zainteresowaniem – społeczeństwo bowiem coraz bardziej rozumie korzyści wynikające ze zbiórki i dostarcza szkło, makulaturę, czy tworzywa sztuczne do około 70 punktów zbiórki w mieście i na terenie gminy Zgodnie z nową ustawą o segregacji Zakład chce jeszcze uskutecznić i uatrakcyjnić zbiórkę – prowadzący go mgr Henryk Siwiński myśli już o zakupie nowego sprzętu, kontenerów i worków.

Warto dodać, że ZUKiT administruje gminnym składowiskiem odpadów komunalnych i miejscowym cmentarzem parafialnym. W związku z nekropolią świadczy także całodobowo usługi pogrzebowe. Można je zlecać pod numerami telefonów: (067) 261-71-77, 261-89-94, 261-91-43 lub komórkowych 0601-742-676 i 0691-938-882.


Wszystkie świadczone usługi Zakład zabezpiecza własnym sprzętem i własną, 23-osobową sprawdzoną i zaprawioną w bojach załogą. Być może już w przyszłym roku firma przeniesie się kilkanaście metrów dalej, do nowej siedziby, do budowanego właśnie profesjonalnego biurowca z odpowiednim placem i pomieszczeniami garażowymi na sprzęt. Póki co, wypracowane środki inwestowane są w bieżące modernizacje, dla dobra mieszkańców gminy. Bo, jak podkreśla Henryk Siwiński, Zakład szczyci się tym, że nie zdarzyło się, by nie wykonał zleconej pracy, a wszystkie zadania realizuje solidnie i rzetelnie. By się o tym przekonać, zapraszamy do współpracy!Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://zukit.4b.pl/

 
 
 
 
Copyright © 2008 ZETO S.A. w Poznaniu